Homa pegeContact e-mailMapa sajtaEnglish
 

 

 


Materijali

Da bi smo bili verni našem kredu "Neprikosnoveni kvalitet", mi u Blue Crane ništa ne prepuštamo slučaju. U izradi naših varalica koristimo isključivo najkvalitetnije materijale koji pružaju maksimalne performanse na terenima. Naši materijali su ispitivani u različitim tipovima voda i pri različitim vremenskim uslovima i rigorozno su selektirani da bi zadovoljili stroge standarde izdržljivosti i kvaliteta koji se pri izradi Dr Buda’s varalica zahtevaju.
Click to enlarge

Plastični vobler Dr Buda’s Sajga je izrađen od izuzetne mešavine plastčnih smesa koje su nesalomljive na udar, ali su istodobno i otporne na permanentno dejstvo vode. Plastična smesa je transparentna, sa izuzetnim gravurama koje prelamaju svetlost i u kombinaciji sa providnim bojama za posebne namene daju izuzetan spektar koji se u vodi multiplikuje izazivajući reakciju kod ribe. Otežanaja su hromirane čelične kuglice koje zbog zaštite ne boje varalicu iznutra. Ultrazvučno spajanje i ojačavanje specijalnim lepkovima na kritičnim tačkama garantuju kompaktnost i snagu voblera. Spljašnja zaštita osim protektivne uloge daje i visoki sjaj koji pojačava kolore.

Click to enlarge

Spiner Dr Buda’s Dragon Fly izliven je od olovnih i aluminijumsko-bronzanih legura koje daju istu zapreminu ali različitu težinu varalice. Tela su po potrebi zaštićena u procesu galvanizacije ili posebnim protektivnim materijalima. Prohrom noseća žičana armatura daje žilavost i potrebnu elastičnost. Krila su urađena od mesinganog i aluminijumskog lima u zavisnosti od potrebe samog spinera i nesavitljiva su u procesu bacanja kroz vazduh i vučenja kroz vodu. Kićanke su izrađene od pravih, prirodnih materijala (pera i dlake) i veštačkih vlakana i po potrebi se mogu menjati.


 
 

Vobleri izrađeni od balze spadaju u grupu najkompleksnijih jer njihova obrada zahteva najduži rad. Svaki Dr Buda’s vobler izrađen od balze ima istu gustinu i na samoj površini i u sredini jer se pri našoj obradi ne vrši sabijanje niti sagorevanje materijala, već se sav višak skida odstranjije noževima. Obe polovine voblera su savršeno identične i zbog toga daju apsolutno simetričan rad u vodi. Prohrom žičana armatura je izuzetno žilava i udice su vešane bez mogućnosti da dodiruju jedna drugu što onemogućava da varalica popusti pod udarom ribe. Novodizajnirani, nesalomljivi kljunovi ulaze u varalicu pod adekvatnim uglom i impregnirani su za telo posebnim providinim lepkovima. Spoljašnja zaštita drži materijal u kompaktnom stanju i odlično prijanja za farbu te na taj način nema ljuštenja kolora ili njegovog odlepljivanja, ili pak olakog prskanja varalice pri udaru o kamen.


 

*Da bi videli sav sadržaj prezentacije potrebno je da instalirate Adobe® Flash player. Možete ga preuzeti ovde:
*Za pregled kataloga potrebno je da imate instaliran Adobe® Reader. Možete ga preuzeti ovde: